Ibn Sina Islamic Culture Research Foundation

Илаһи бүләкләр

С. М. Кәмрани, Г. Р. Рахими

2017 May 19

Abstract

Кулыгыздагы китап сезгә дөрес итеп тәһарәт алырга, намаз кылырга һәм кайбер коръәни аять-догаларны өйрәнүдә ярдәмче булыр. Шулай ук әлеге китапта сез ислам тәгълиматы мәдәни нигезләренең кыскача бирелешен табып, ислам тарихында булып үткән мөһим вакыйгалар, пәйгамбәребез, бөек имамнар тормышыннан гыйбрәтле һәм хикмәтле хикәяләр белән танышырсыз.

Imprint

Сәед Мөхәммәт Кәмрани һәм Гали Риза Рахими. Илаһи бүләкләр / русчадан тәрҗемә Рәмис Гыйззәтдин. – М. : ООО «Садра», 2017. – 176 б.