بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

یازدهمین شماره نشریه روسی "زن مسلمان" در مسکو منتشر شد

1390 مهر 28

با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه شماره پاییزه فصلنامه "مسلمانکا" ( زن مسلمان ) با هدف آشنایی بیشتر خانواده های مسلمان روس زبان با فرهنگ و معارف اسلامی منتشر شد.

این نشریه در 80 صفحه تمام رنگی به مباحث مختلف مورد نیاز زنان مسلمانان جامعه روسیه  می پردازد.در این شماره می خوانیم.

  • آشنایی با الگوهای زن مسلمان: حضرت زینب کبری س
  • مصاحبه با یکی از زنان فعال مسلمان روس
  • مدرسه قرآنی: آموزه هایی از حج
  • حقیقت تقوی
  • بررسی ابعاد اجتماعی فرهنگی دینی تعدد زوجات
  • در مسیر حقیقت: جریان مسلمان شدن یک بانوی روس
  • مقاله ای درباره "کشتی آزادی" نوشته کی از روزنامه نگاران معروف روس
  • کلوب های اینتر نتی زنان مسلمان
  • مینیاتور پارسی
  • و مباحث خواندنی دیگر.

این نشریه این بار با تیراژ 5000 نسخه منتشر ودر مناطق مسلمان نشین سراسر روسیه به فروش می رسد.

شایان ذکر است که این نشریه توسط دولت روسیه و شورای مفتیان روسیه نیز حمایت می شود.

آخرین ویرایش در 1395 آذر 20