بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب «مسلمانان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه»

1395 آذر 23

«بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه»، در راستای اهمیت مسلمانان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه، از طریق انتشارات صدرا اقدام به انتشار کتاب «مسلمانان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه» نمود.

 این کتاب که در مجموعه Islamica &Orientalistica قرارمیگیرد، مجموعه ای از مقالات نویسندگان و فیلسوفان برجسته میباشد که توسط دکتر ولادیمیر بابرونیکوف، رئیس تحقیقات علمی انستیتوی فلسفه گردآوری شده است. از آنجا که مسلمانان امپراطوری روسیه در سال های اخیر مورد توجه مورخان روسی و غیرروس قرار گرفته اند، بنیاد مطالعات اسلامی تصمیم گرفت تا مجموعه ای از مقالات مفید را در یک کتاب به چاپ برساند تا اطلاعات صحیح و جامعی در خصوص مسلمان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه برای مخاطبین روس و غیرروس ارائه دهد

 

 

 

آخرین ویرایش در 1395 دی 06