بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

گزارش آماری اتاق نشر در سال 2017 از کتاب های ترجمه شده و انتشارات فعال در حوزه ترجمه

1396 خرداد 25

طبق گزارش آماری منتشر شده اتاق نشر روسیه در سه ماهه اول 2017، انتشاراتی که در حوزه ترجمه فعالیت دارند معرفی شده و همچنین به صورت موضوعی، کتاب‌هایی که ترجمه شده را در فصل جداگانه ای معرفی می‌نماید. این لیست، حاوی کلیه انتشاراتی است که در اتاق نشر روسیه ثبت شده و منشورات خود را در هر فصل ارائه می‌دهند. لیست کلیه زبانهایی اصلی که به متون روسیه ترجمه شده‌اند و لیست انتشارات به ترتیب با ذکر تعداد کتاب‌های ترجمه شده در هر سه ماه، در این اطلاعات آمده که در ادامه به آنها می‌پردازیم. در بین زبانهای ترکی، عربی و فارسی، زبان فارسی بالاترین تعداد کتاب ترجمه را که شامل 16 کتاب در این سه ماه بود به خود اختصاص داد. گفتنی است که همه این 16 کتاب توسط انتشارات صدرا و با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی منتشر شده است. بعد از آن کتاب‌های ترجمه شده از زبان عربی که شامل 8 کتاب در سه ماهه اول 2017 و سپس زبان ترکی با انتشار یک کتاب مقام سوم را دارد.

انتشارات صدرا با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، این افتخار را داشت که با انتشار 16 کتاب ترجمه در این فصل، به عنوان انتشارات فعال در این فهرست قرار گیرد.

در رتبه اول، AST قرار گرفته است که از انتشارات بسیار برجسته روسیه است و با ترجمه 310 عنوان کتاب در این فصل، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد، انتشارات آزبوکا با ترجمه 160 عنوان در رتبه دوم و انتشارات ماخائون با ترجمه 110 عنوان در رتبه سوم قرار گرفتند. بعد از آن، مان ایوانوف و فربِر – با ترجمه 100 عنوان، اِکسمو-92 عنوان، سنتروپلیگراف-67 عنوان، دیالِکتیکا-44 عنوان، سوفیا – 36 عنوان، پیتر-32عنوان، ویلیامز-31 عنوان، ریپول کلاسیک-31عنوان، کلورمدیا گروپ-25 عنوان، وِچه- 23 عنوان، اینوسترانکا- 23 عنوان، پراسوِشنیه- 23 عنوان، URSS-20 عنوان، Alpina Publisher- 19 عنوان، اناس-19 عنوان، آکواتینتا-17 عنوان، CORPUS، نیگما ، تررا و انتشارات صدرا که با ترجمه 16 عنوان در یک رده قرار گرفته اند، بعد از آن پالمیرا- 15 عنوان، گمپاسگید و فانتوم پرس -14 عنوان، ساموکات-13 عنوان، گئوتارمدیا و کالیبری-12 عنوان، روسمِن، تکست و شانس-11 عنوان، امگا-10 عنوان در این فهرست قرار گرفتند.

همچنین بنیاد مطالعات اسلامی این افتخار را داشت تا بیشترین آثار را در زمینه اسلام ارائه دهد. در فهرست موضوعی ارائه شده دراین فصلنامه، عناوین ذکر شده در حوزه اسلامی شامل 17 عنوان می‌باشد که از این 17 عنوان، 6 عنوان به بنیاد مطالعات اسلامی تعلق داشت. این عناوین عبارتند از:

·         اسلام و مدرن (مجموعه مقالات)

·         حکمت عبادات، جوادی آملی

·         امیر گلها، حسین سعیدی

·         همنام با گلهای بهاری، حسین سعیدی

·         درس هایی از قرآن، حداد عادل

·         فاطمه فاطمه است، از دکتر علی شریعتی

در بخش کتاب‌های فارسی‌زبان در موضوع ادبیات کودک، 6 عنوان کتاب در فهرست قرار گرفته که کلیه این عناوین، توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است، این عناین که در این فهرست ذکر شده‌اند عبارتند از:

1.     پرجادویی (سری شکرستان)

2.     کک بهلول (سری شکرستان)

3.     یک آسمان خبر با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه (سری پیامبران و صحابه)

4.     شکوفه لبخند (سری پیامبران و صحابه)

5.     روزانه-دحتر گندم (سری شاهنامه)

6.     اگر آدم برفی ها آب نشوند از علی شجاعی (سری نیستان)

منبع:Переводные издания, Российская книжная палата, изд. ИТАР-ТАСС. М,2017.

ترجمه به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

آخرین ویرایش در 1396 خرداد 29