بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب "جنبش اسلامگرای رادیکال در نقشه سیاسی جهان مدرن" (ناحیه قفقاز شمالی و جنوبی). جلد 2.

1396 خرداد 26

کتاب "جنبش اسلامگرای رادیکال در نقشه سیاسی جهان مدرن" با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی، دانشگاه دوستی ملل روسیه، انستیتوی آفریقای آکادمی علوم روسیه با گردآوری مرکز مطالعات منطقه ای توسط جمعی از مولفان با ریاست ایگور اِسلِدزوفسکی-فوق دکترای تاریخ در 608 صفحه به چاپ رسید. مرکز توجه در این رساله، روی ناحیه قفقاز شمالی و جنوبی میباشد. مشکلات نظری جنبش های اسلام گرا از نقطه نظر تاریخی، فلسفه سیاسی در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جغرافیا و دیدگاه های جمعیتی اسلام در قفقاز از دیگر سرفصل های این کتاب است.

در بخش دوم از این کتاب  بر اساس منابع گستره، وضعیت هر جمهوری از شمال و جنوب قفقاز مورد بررسی قرار گرفته و نشان میدهد که چگونه روند کلی توسعه جنبش های اسلامی در کشور به صورت ویژه ای منجر به تجزیه کشور در شرایط معین در دوره بعد از فروپاشی میگردد.  این کتاب به عنوان یک هشدار ویژه در ارتباط با نیاز عمیق به درک بی تعصب از پدیده اسلامگرایی عمل میکند. رساله مذکور با هدف ایجاد صلح پایدار در منطقه قفقاز و در جهان اسلام به عنوان یک جامعه واحد در نظر گرفته شده است.

آخرین ویرایش در 1396 خرداد 31