بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

دیدار رئیس مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني با ریاست بنیاد

1396 شهریور 16

آقای رسول اسماعیل‌زاده دوزال، رئیس مركز سامان دهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني به همراه دکتر تقی زاده، با ریاست بنیاد مطالعات اسلامی روسیه  در محل بنیاد در مسکو دیدار کرده، در زمینه‌ همکاری‌های فیمابین گفتگو نمود.

«همکاری سه جانبه در قالب طرح تاپ با ناشران روس»، «آسیب‌شناسی ترجمه و نشر آثار فارسی به زبانهای خارجی»، «حمایت از ناشران داخلی جهت ترجمه و نشر آثار» در خارج از کشور و نیز «حمایت از آثار تألیفی قابل حمایت به زبانهای دیگر در خارج از کشور» از محورهای اصلی این دیدار بود.

در این دیدار که روز 16 شهریور 1396 انجام گرفت، ابتدا ریاست بنیاد مطالعات اسلامی روسیه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت‌های علمی بنیاد، به ساز و کارهای همکاری بنیاد با ناشران و مراکز پخش کتاب روسیه اشاره نموده، و پس از آن، پیشنهاداتی را برای ارتقاء این نوع همکاری‌ها بیان کرد.

ایشان افزود: تاکنون بیش از250عنوان اثر از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، توسط ناشران مختلف در روسیه منتشر شده است که البته بخش عمده‌ای از این آثار حاصل همایش‌ها و تولیدات داخلی روسیه است.

در این دیدار آقای دکتر ناصر طبایی، مدیر انتشارات صدرای مسکو، با اشاره به محدویت‌های امر ترجمه، اظهار داشت که حمایت از تولیدات بومی در خارج از کشو اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به اینکه تولید اثر در فضای بومی، عموما با توجه به نیازها و ضرورتها صورت می‌گیرد باید به این بخش نیز توجه ویژه‌ای داشت.

آقای اسماعیل‌زاده ضمن اشاره به فعالیت مرکز ترجمان وحی، گفت ما در ایران در بحث ترجمه قرآن، به سطح آکادمیک جهانی رسیدیم و ترجمه‌های قرآن با نظارت درست و صحیح علمی و با رعایت استانداردهای ترجمه صورت می‌پذیرد.

ایشان در ادامه افزود: ما تخمین می‌زنیم که در حدود 30000 عنوان اثر به زبانهای خارجی ترجمه شده است که اکنون در حال تکمیل بانک اطلاعات آثار ترجمه شده و مترجم‌ها هستیم که در وبسایت ویژه‌ای این داده‌ها را در اختیار مراکز و پژوهشگران قرار خواهیم داد.

آقای اسماعیل‌زاده اظهار نمود در فهرست جدید طرح تاپ، 500 عنوان اثر در 13 موضوع جزو لیست حمایتی و تأییدی این مرکز قرار دارد که از میان 2500 اثر، بعد از کارشناسی و بررسی، انتخاب شده است. در مورد مسائل حقوقی این آثار نیز با ناشران گفتگو شده است و اکثر ناشران ایرانی با استقبال از این طرح، اجازه ترجمه و نشر آثارشان در خارج از کشور را داده‌اند./

آخرین ویرایش در 1396 شهریور 16