بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

تجدید چاپ ویراست "نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا" و "قصه کربلا"

1396 مهر 04

با فرارسیدن ماه محرم، بنیاد مطالعات اسلامی این افتخار را داشت تا دو کتاب خود را با مضمون قیام کربلا و واقعه عاشورا به قلم مهدی قزلی تحت عنوان "قیام کربلا" و غلامرضا زرگری نژاد " نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا" توسط انتشارات صدرا تجدید چاپ نماید. این کتابها که با استقبال خوانندگان روس نیز مواجه بود، با بهره گیری از وقایع عاشورا به خلق داستان های کوتاه درباره امام حسین (ع) و یاران باوفایش در واقعه عاشورا پرداخته اند. بدون شک واقعه کربلا و انتشار و ترجمه چنین کتاب هایی به زبان روسی به ویژه مصادف با ماه محرم، میتواند خوانندگان روس را با موضع عاشورا وپیام امام حسین آشنا نماید.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29