بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه و انتشار ویراست «جامعه علوی در نهج البلاغه»

1396 مهر 11

کتاب «جامعه علوی در نهج البلاغه»، تالیف دکتر عبدالحسین خسروپناه، با ترجمه بوریس نوریک و محمدسلام ماخشولوف، ویراستاری علمی نوری ممدزاده و بوریس نوریک و با حمایت مرکز تحقیق و ترجمه اهل بیت، توسط انتشارات صدرا در 208صفحه به چاپ رسید. جامعه علوی در نهج البلاغه ، قطره ای از اقیانوس معرفت علوی است که به خواننده این امکان را میدهد تا در ضمن پنج «گلشن» آن،رشحه هایی از کلام علوی ، قلمرو دین در سنت علوی ، رفتار علوی ، سیاست علوی و اندیشه ی علوی را استشمام نماید. انتشار این کتاب به زبان روسی، قدم بزرگی برای آشنایی خوانندگان و علاقه مندان روس با شخصیت فردی حضرت علی ع و دیدگاه های اجتماعی ایشان در نهج البلاغه است