بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

مصاحبه با ریاست بنیاد

مصاحبه نشریه اطلاع‌رسانی کتاب “Читаем Вместе” با ریاست بنیاد

1396 آذر 14

نشریه اطلاع‌رسانی کتاب و نشر، “Читаем Вместе” (با هم بخوانیم)، با ریاست بنیاد مصاحبه‌ای انجام داد و در شماره اخیر خود آن را منتشر نمود. این شماره از نشریه در نوزدهمین نمایشگاه نانفیکشن 2017 به صورت گسترده از سوی برگزارکنندگان نمایشگاه در میان بازدیدکنندگان پخش شد.

در این مصاحبه درباره فعالیتهای علمی ـ پژوهشی بنیاد و کتاب‌های منتشر شده گفتگو شده است.

متن دیجیتال این مصاحبه را می‌توانید در صفحه اینترنتی این نشریه در این لینک بخوانید.

 

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29