بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

شرکت بنیاد در هشتمین فستیوال زمستان کتاب کازان

1396 آذر 24

هشتمین فسیتوال زمستانی کتاب کازان روزهای 9-10 دسامبر 2017 در جمهوری تاتارستان برگزار شد. این فستیوال به ابتکار مرکز فرهنگ معاصر "Smena" برگزار گردید.

مؤسسه انتشاراتی صدرا در این فستیوال دو غرفه داشت که در آن آخرین آثار بنیاد در موضوع: فلسفه، مطالعات اسلامی، تاریخ، اقتصاد و حقوق و ادبیات کودکان ارائه شد.

این فستیوال برنامه‌های متنوعی مانند سخنرانی نویسندگان، گفتگوی آزاد، نمایش، کتابخوانی، نمایش زنده و فیلم‌های مستند داشت.

مرکز فرهنگ معاصر "Smena" یک مزکز فرهنگی چند منظوره است که در مرکز شهر کازان واقع شده است. این مرکز در سال 2013 افتتاح شد؛ بخش گالری، سینما، سالن همایش و کتابفروشی از بخش‌های آن است.

 

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29