بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

دیدار الکساندر جومایف با ریاست بنیاد

1396 بهمن 30

دکتر الکساندر جومایف، محقق سرشناس ازبکستانی در زمینه نگارشهای اسلامی موسیقی، روز پانزدهم فوریه 2018 ضمن حضور در بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با دکتر هادوی، ریاست محترم بنیاد دیدار و درباره طرحهای پیشنهادی خود جهت همکاریهای پژوهشی صحبت نمود.

طرحهای وی در زمینه تهیه و انتشار مجموعه "نگارشهای تراثی در موضوع موسیقی در آسیای میانه و ایران" در مقطع فعلی شامل دو پیشنهاد اصلی بود. پیشنهاد نخست درباره تصحیح انتقادی و ترجمه رسالههای فارسی در موسیقی قرن های یازدهم تا قرن نوزدهم بود؛ پیشنهاد دوم نیز درباره تدوین فهرست آثار شرقی در موضوع موسیقی به زبانهای فارسی، عربی و ترکی در مجموعههای نسخ خطی شرقی سنت پترزبورگ ـ روسیه است.

لازم به ذکر است که دکتر الکساندر بابانیازاویچ جومایف، متولد 1953 و ساکن تاشکند است. وی دانش‌آموخته کانسرواتوری دولتی تاشکند با تخصص موسیقی‌شناس ـ هنرشناسی است و از انستیتو مطالعات هنر حمزه ـ ازبکستان، دکترای هنرشناسی خود را دریافت نموده است. علایق پژوهشی وی: تاریخ فرهنگ موسیقایی آسیای میانه، اسلام و موسیقی، نگارشهای قرون وسطایی در زمینه موسیقی و سیاست فرهنگی در آسیای میانه است. اخیرا اثر پژوهشی وی درباره شخصیت و آثار علمی نجم‌الدین کوکبی بخاری (زنده در 928 قمری)، حائز رتبه سوم در دومین جایزه کتاب ایران در حوزه روس‌زبان شد. کوکبی از موسیقیدانان و شعرای قرن دهم هجری است. وی دارای آوازی خوش بوده است و هنگامی که از هرات به بخارا بازمی‌گشته در راه مشهد کشته شده است و قبر وی اکنون در بخارا قرار دارد. رساله سلطانیه یا دوازده مقام، از مشهورترین آثار کوکبی است که به زبان فارسی نگارش یافته است؛ سلطانیه در الذریعه، نیز شناسانده شده و نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های ایران نیز موجود است.

بنیاد مطالعات اسلامی چند طرح در زمینه هنر موسیقی در دنیای اسلام را در سری پژوهشهای خود دارد که از آن جمله میتوان به کتاب «فلسفه موسیقی جهان اسلام»، اثر دکتر شامیلی گلتکین اشاره داشت که با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه زیر نظر آکادمیک آندره اسمیرنوف در دست انتشار است. همچنین «مجموعه مقالات اسلام و موسیقی» زیر نظر دکتر تامیلا جانیزاده، با همکاری آکادمی روسیه‌ای موسیقی گنسین در دست آمادهسازی است.

لازم به ذکر است که بنیاد مطالعات اسلامی از اواخر سال 2016، روابط علمی خود با الکساندر جومایف را آغاز نموده است و پژوهشهای پیشنهادی وی با عناوین امام فخرالدین رازی و موسیقی (پژوهش و ترجمه یادمانهای مکتوب)، مقالات موسیقی محمد نیشاپوری (پژوهش و ترجمه از زبان فارسی) و رساله مهترلیک در دست بررسی است.

آخرین ویرایش در 1396 بهمن 30