چاپ کردن این صفحه

اهدای آثار بنیاد به مراکز و دانشگاهها

1396 اسفند 15

بنیاد مطالعات اسلامی در راستای تعامل با مراکز علمی و دانشگاههای فدراسیون روسیه و ایران، یک دوره از آثار موجود خود را به درخواست برخی مراکز به آنها اهدا نمود. از جمله مراکزی که اخیرا کتابهای اهدایی بنیاد را دریافت نموده‌اند، می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

·        انستیتو اسلامی مسکو؛

·        کتابخانه علمی ـ ملی جمهوری اوستیای شمالی ـ آلانیا، ولادی قفقاز،

·        کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران (63 عنوان کتاب).

·        کتابخانه شورای فدراسیون روسیه ـ مجلس سنا

·        کتابخانه دولتی کودک ـ مسکو.

قابل ذکر است که برنامه اصلی بنیاد در عرضه آثار به مخاطبان از طریق فروش است. کتابهای بنیاد در شبکه‌های مهم پخش کتاب روسیه، به صورت عرضه در کتابفروشی‌ها، فروشگاههای مجازی و نشر الکترونیکی صورت می‌گیرد. شرکتهای پخش و کتابفروشیهای بزرگ مانند لابرینت، چیتای گوراد، لیترس، ازُن، بوک‌وایئد و بیبلیوگلُبوس اشاره نمود. علاوه بر آن برنامه اهداء کتاب به مراکز علمی و دانشگاهها، در جهت ترویج و توسعه اسلام‌پژوهشی در روسیه صورت می‌گیرد و از برنامه‌های جاری بنیاد در کنار پخش و فروش آثار است.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29