بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار مجموعه مقالات اقتصاد اسلامی

1397 مرداد 25

مجموعه مقالات اقتصاد اسلامی از سوی بنیاد مطالعات اسلامی و با همکاری انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا منتشر شد.

این مجموعه که در سری «اقتصاد و حقوق» انتشار یافته، شامل یازده مقاله با موضوع اقتصاد اسلامی است که توسط پژوهشگران ایرانی آقایان منذر کهف، سید حسین میرمعزی، مهدی بنا رضوی ،سید محمد رضا امیری تهرانی، سید احمد موثقی، حسین عیوضلو، رضا اکبریان، حمید رفیعی، یدالله دادگر و  سید احسان خاندوزی تألیف گردیده است. بخش اول این کتاب  به بررسی اقتصاد اسلامی پرداخته و بخش دوم آن توصیف نظام مالی اسلامی است.

تعریف و توصیف اقتصاد اسلامی، فلسفه و تبیین کارکرد اقتصاد اسلامی از موضوعاتی است که این کتاب به خوبی به بیان آن پرداخته استبررسی آیات قرآن و روایات وارده در این باب و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین ارائه  مصادیقی از بانکهای کنونی در ایران بخش دیگری از محتوای این کتاب به شمار می آید.

جاوید میرزایف، بوریس نوریک، چولپان حمیداوا و واسیلی ودووین مترجمان این اثر هستند و  کار  ویراستاری علمی آن بر عهده دکتر سویتلانا بابنکووا استاد و محقق برجسته انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه بوده است

شایان ذکر است  تاکنون پنج اثر از سری اقتصاد و حقوق تحت عنوان «حقوق و سیاست در اسلام گذشته و حال» تألیف مهدی سنایی، مجموعه مقالات «مبانی اقتصاد اسلامی»، رساله آموزشی مقام معظم رهبری (2ج)، مدیریت اسلامی اثر مشترک علی‌نقی امیری و حسن عابدی و بانکداری اسلامی تالیف دکتر ژورالیف منتشر گردیده و  در آینده نیز آثاری در این باب منتشر خواهد گردید.

آخرین ویرایش در 1397 شهریور 26

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015