بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب گونه شناسی قصه های قرآنی

1397 اسفند 27

کتاب گونه شناسی قصه های قرآن:واقع نما ،نمادین، اسطوره ای ، نوشته ابوالقاسم حسینی ژرفا، با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری مرکز اسلام شناسی موزه انسان شناسی و قوم شناسی پتر کبیر آکادمی علوم روسیه،  توسط انتشارات صدرا ترجمه و منتشر گردید.

اثر فوق به بررسی انواع قصه های قرآن از بازتاب واقعیت می پردازد. مساله پژوهش،ضرورت و هدف آن،پیشینه تحقیقاتی اثر و روش پژوهش شده ،تعابیر و مفاهیم اصلی اثر را تشکیل می دهند. در ادامه زبان قرآن و رویکردهای اندیشمندان نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است و ساختار هندسی قصه های قرآن، توزیع عناصر قصه ها و سبک شناسی آن بخشهای دیگری است که نویسنده به آن پرداخته است. اثر فوق با ویراستاری علمی دکتر یفیم رضوان و تصحیح تاتیانا کریچکو و ترجمه بوریس نوریک چاپ و منتشر گردیده است. کتاب گونه شناسی قصه های قرآنی از سری قرآنی بوده و تاکنون بیش از سی اثر در این سری چاپ و منتشر گردیده است. گفتنی است چاپ و انتشار آثار قرآنی از جمله پروژه های محوری بنیاد ابن سینا محسوب می شوند که از آن جمله می توان به  آثاری نظیر حول القرآن اثر آیت الله تسخیری ،علوم قرآنی اثر محمد هادی معرفت ،قرآن در اسلام اثر علامه طباطبایی ،قرآن شناخت اثر بهاالدین خرمشاهی ،قرآن و پیامبر در اشعار کلاسیک روسیه اثر ناظم الدیراوی اشاره کرد.

بنیاد ابن سینا در آینده نیز آثاری با موضوع قرآن چاپ و منتشر خواهد نمود.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015