بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب جایگاه مفهوم "مطلق " در فلسفه مسلمانان قرون وسطی

1397 اسفند 28

کتاب جایگاه مفهوم مطلق در فلسفه مسلمانان قرون وسطی، نوشته آقای والری خازایو و خانم یلنا خازایونا در فراخوان گرانت  انتشاراتی بنیاد ابن سینا به عنوان اثر منتخب پذیرفته شد. این کتاب با موضوعی فلسفی به بررسی مفاهیم حقیقت و مطلق از دیدگاه مکاتب عقلی  مسلمانان در قرون وسطی می پردازد. بحث در مورد حقیقت و مطلق از مباحثی است که قدر مسلم از زمان افلاطون مطرح بوده و نظریات مختلفی درباره این مفاهیم مطرح گردیده و در مفاهیم خداشناختی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. پدید آورندگان  سعی دارند با بررسی نظریات مختلف مکاتبی  نظیر اشراق ،معتزله، اسماعیلیه و دیگر مکاتب عصر مذکور به جمع بندی رسیده و اثری علمی و دانشگاهی به مخاطبان و علاقمندان ارائه نمایند.

این کتاب می تواند به عنوان کتب درسی مقاطع کارشناسی و ارشد مورد استفاده اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

اثر فوق با ویراستاری تاتیانا خانینا،و و تصحیح خانم کریچکو با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت دانشگاه دولتی  تربیت مربی اوفا با عنوان" مفتاح الدین آق مولا" توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.

گفتنی است بنیاد ابن سینا در سال ۹۷ با هدف توسعه فعالیتها و حمایت از طرحهای نو و تشویق محققین و پژوهشگران جوان اقدام به ارائه گرانت پژوهشی و انتشاراتی ابن سینا نمود و طرحهای  بسیاری تا کنون از سراسر روسیه و کشورهای روس زبان به دبیرخانه گرانت ارسال شده و این طرحها پس از بررسی های اولیه و کسب حد نصاب آرا مشمول حمایت گرانت ابن سیناخواهند شد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015