بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

گزارش روز دوم نمایشگاه کتاب 2015

1394 شهریور 14

نمایشگاه کتاب مسکو با حضور مهمان ویژه یعنی جمهوری اسلامی ایران و علاقمندان به کتاب و فرهنگ  در مقایسه با روز نخست، جلوه دیگری دارد. امروز در جایگاه ویژه ایران، نشستهای علمی ادبی با حضور نویسندگان و شاعران ایران و روس برگزار شد. موضوع یکی از نشستها ترجمه روسی رمان «شما که غریبه نیستید» (از منشورات بنیاد صدرا) اثر نویسنده توانا هوشنگ مرادی کرمانی » و ترجمه آقای الکساندر پولیشوک با حضور همزمان نویسنده و مترجم بود. در این نشست آقای جهانگیر دری مترجم و ادیب توانا نیز حضور داشت. قبل از آن دکتر علی اصغر محمدخانی (دبیر شورای گسترش زبان فارسیو معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب) به بررسی تطبیقی ادبیات معاصر داستانی ایران بعد از انقلاب  و روسیه بعد از فروپاشی پرداخت و حضور رو  به رشد نویسندگان زن در ادبیات داستانی بویژه در ادبیات داستانی دفاع مقدس را تحلیل و به محتوای همایش دو سال پیش «زنان نویسنده ایران و روسیه» در انستیتو ماکسیم گورگی اشاراتی کرد. 

نویسنده کتاب «شما که غریبه نیستید» با قدردانی از رایزنی فرهنگی ایران و بنیاد مطالعات اسلامی برای انتشار آثار نویسندگان ایران در روسیه ، از دیدار با مترجم روس اثرش آقای الکساندر پولیشوک که برای اولین بار در همین مجلس صورت گرفت، اظهار خوشوقتی کرد و افزود که رمان «شما که غریبه نیستید» گرچه زندگینامه خود نوشت نویسنده است، اما در آن به پررنگ کردن نقش اجتماع و مردمی که در اطراف من بودند بیش از نقش خود اهتمام داشتم.

الکساندر پولیشوک مترجم کتاب «شما که غریبه نیستید»، به تشابه کتاب با داستانهای نویسنده ایرانی تبار روس فاضل عبدولویچ اسکندر و همچنین تشابه فضای ترسیمی روستای دوران کودکی نویسنده با فضای زندگی مترجم در دوران شوروی اشاره کرد و درباره انگیزه خود برای ترجمه به اهمیت علمی این اثر برای پژوهشگران علوم انسانی اشاره کرد که برای تحقیقات خودشان درباره ایران از این کتاب بهره می برند و نبود ترجمه روسی این اثر آغاز این تصمیم بود. مترجم از نقش مهم همسرش در بررسی و اصلاح ترجمه کتاب نیز قدردانی کرد. در پایان ضمن قدردانی از بنیاد مطالعات اسلامی و رایزنی فرهنگی ایران برای جاپ و انتشار کتاب، پیشنهاد کرد که ویژه نامه ای در مجله معتبر ادبیات خارجی روسیه به موضوع رمانهای ایران اختصاص بیابد و رمانهای معاصر ایران در آن به زبان روسی معرفی شود. در پایان آقای هوشنگ کرمانی کتابی به رسم یادبود به آقای پولیشوک اهدا کرد.

جهانگیر دری (مترجم کتاب «بچه های قالیبافخانه» ی آقای هوشنگ کرمانی) به پیشینه شناخت نویسندگان کلاسیک روس نظیر پوشکین با شاعران و ادبای ایران و اهتمام مترجمین روس به ترجمه آثار گرانسنگی چون شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی مولوی و خیام اشاره کرد و افزود که خلأ ترجمه آثار نویسندگان معاصر ایران و علاقمندی مخاطبان روس سبب شد که وی به سمت ترجمه آثار محمد علی جمالزاده و پوپک و هدایت و خسرو شاهانی کشیده شود. 

در پایان مراسم، خانم تاتیانا خانینا دبیر انتشارات صدرا از طرف بنیاد مطالعات اسلامی و انتشارات صدرا از از اظهار لطف نویسنده و مترجم سپاسگزاری کردند و از قلم تأثیرگذار و جذاب نویسنده کتاب «شما که غریبه نیستید» برای مخاطبان روس تقدیر نمود.

امروز در غرفه بنیاد مطالعات اسلامی و انتشارات صدرا حضور کتاب­دوستان پرشورتر و تقریبا در بیشتر ساعات نمایشگاه ، مملو از جمعیت بود. از مهمانان امروز غرفه بنیاد مطالعات اسلامی  می توان به دکتر اسماعیل گیبادولین نویسنده و مترجم چندین اثر از آثار بنیاد از جمله کتاب داستان راستان اشاره کرد. کتاب «شهید مطهری و انقلاب اسلامی ایران» که پایان نامه دکتری او است، از سوی بنیاد مطالعات اسلامی برای اولین بار امسال در نمایشگاه کتاب مسکو 2015 عرضه شده است.

آخرین ویرایش در 1394 شهریور 15