بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

اعطای نشان رُِز شرق به سری اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی بنیاد

1396 مهر 24

در حاشیه سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو نشان «رُز شرق» جایزه سرزمین ناشناخته «Terra Incognita»، به دو اثر «شرق‌گرائی در برابر شرق‌شناسی» «مسلمانان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه» از سری «اسلام شناسی و شرق شناسی» انتشارات صدرا اعطا گردید. این جایزه را آقای مجید ابوالحسنی به نمایندگی از مدیر انتشارات صدرا، آقای ناصر طبایی، دریافت نمود.

سری Islamica & Orientalistica با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، شامل مجموعه کتاب هایی در حوزه اسلام و شرق شناسی میباشد که تاکنون 5 کتاب از این مجموعه به چاپ رسیده است.

کتاب  شرق‌گرایی در برابر شرق‌شناسی اثر مشترک دکتر سید جواد میری و دکتر ولادیمیر الگویچ بابرونیکوف، نخستین اثر از سری «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» است که مقالاتی از دیگر نویسندگان را نیز دربر دارد. این اثر در سال 2015 به چاپ رسید و در آن نقطه نظرات مختلف دانشمندان روس و غیرروس در حوزه شرق شناسی منعکس گردیده است. 

کتاب «مسلمانان در تاریخ نوین امپراطوری روسیه»، مجموعه ای از مقالات نویسندگان و فیلسوفان و شرق‌شناسان است که توسط دکتر ولادیمیر بابرونیکوف گردآوری شده است.

 

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29