بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

اخبار

کتاب "گفتمان فلسفه معاصر عربی" اثر پروفسور فرولوا به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه منتشر شد. این اثر درباره فلسفه معاصر عربي از اواخر قرن نوزده تاکنون است و پژوهشی نوآورانه در خاورشناسي فلسفي…
ترجمه روسی کتاب ”عیسی (علیه السلام) در قرآن و احادیث“ اثر مهدی منتظر القائم و محمد لگنهاوزن از سوی  بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب روسیه عرضه شده است.…
بنياد مطالعات اسلامي در روسيه، چهاردهمين شماره نشريه مسلمانکا (زن مسلمان) را منتشر نمود. اين شماره در 80 صفحه تمام رنگي و با موضوعات متنوع براي مخاطبان روس زبان فراهم آمده است. اين نشريه به…
جلد دوم کتاب روسی زبان فلسفی و عرفانی "اشراق" به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی و با همکاری انتشارات معروف "آثار شرقی" وابسته به آکادمی علوم روسیه با تیراژ نهصد نسخه در مسکو منتشر شد. فلسفه…
شماره سوم سالنامه فلسفی ـ عرفانی "اشراق"، در روز "میراث مسلمانان" سومين کنفرانس بين المللي فلسفه تطبيقي مسکو که اوایل خرداد 91 در انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه برگزار گردید، رونمايي شد. اين شماره دربردارنده…
دوازدهمین شماره فصلنامه روسی زبان "مسلمانکا" (زن مسلمان)، ویژه زمستان، با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه منتشر شد. بنیاد مطالعات اسلامی این بار نیز به عنوان بخشی از فعالیت­های متنوع خود در زمینه امور…
سیزدهمین شماره فصلنامه روسی زبان «مسلمانکا» (زن مسلمان)، ویژه بهار، با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه منتشر شد شماره جدید «مسلمانکا» در 80 صفحه تمام رنگی و با تیراژ 5000 نسخه به چاپ رسیده…
کنگره سراسری «زن مسلمان در قرن 21» در روسیه، توسط شورای مفتیان روسیه، با همکاری اتحادیه زنان مسلمان تاتارستان و با حمایت وزارت امور خارجه روسیه، بنیاد مطالعات اسلامی و رایزنی فرهنگی ایران و وزارت…