بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

انتشار «شرق‌گرائی در برابر شرق‌شناسی»

انتشار «شرق‌گرائی در برابر شرق‌شناسی» نخستین اثر از سری «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی»

777 فروردين 02

در چارچوب همکاری‌های علمی انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه و بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه، نخستین اثر از سری «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» منتشر شد. این مجلد، تحت عنوان «شرق‌گرائی در برابر شرق‌شناسی» اثر مشترک سید جواد میری و ولادیمیر الگویچ بابرونویکوف است که مقالاتی از دیگر نویسندگان را نیز دربر دارد.
این مجموعه مقالات، در موضوعات رشته‌های مختلفی چون تاریخ، قوم‌شناسی، انسان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، فلسفه، علوم سیاسی را دربر می‌گیرد که در موضوعات محوری: تصویر شرق در شرق‌شناسی کلاسیک و معاصر؛ ساختارشکنی میراث شرقشناسی؛ «دیگری» در دوره استعمارگری امپراتوری؛ مسئولیت شرق‌شناسان در سیاست، داستان و فیلم؛ شرق‌شناسی در فلسفه، علوم‌سیاسی و فرهنگ‌شناسی، تدوین یافته است. عناوین مقالات موجود در این اثر عبارتند از:
ـ شرق‌گرایی و شرق‌شناسی؛ چرا کتاب ادوارد سعید در روسیه موفقیتی کسب نکرد؟ (لئونید باریسویچ آلایف)؛
ـ «شرق باستان» در سازه‌های تئوریک بوریس تورایئو و واسیلی استروئه. (الکساندر الگویچ زاخاروف)؛
ـ شرق‌شناسی؛ عدم جمود؛ اما هدایت و حرکت؟ درباره ترجمه‌ها و فهم کتاب‌های ادوارد سعید در روسیه (ولادیمیر بابرونیکوف)؛
ـ «شرق» جاودانه بدون انقلاب؟ شرق‌شناسی به مثابه مرکزگرایی‌اروپای در شناخت «دیگری» (سید جواد میری)؛
ـ آیا شرق‌شناسی زنده است؟ میراث آن در علوم اجتماعی معاصر (سید فرید آلاماس)؛
ـ بایسته‌های تاریخنگاری آسیای مرکزی؛ «پروژههای شرقی» در شرق‌شناسی لنین‌گراد (آلفرد بوستانوف)؛
ـ «دیگری» خود؛ خارجی‌ها و بومی‌ها در امپراتوری روسیه (الکساندر بابرونیکوف، الکسی یوریویچ کونیف)؛
ـ «سارت‌ها ـ ملت آینده‌دار» قوم‌شناسی و امپراتوری در ترکستان روس (سرگی نیکولایویچ آباشین)؛
ـ لورنس عربستان: وجود اهداف شرق‌شناسانه در شرق عربی (فراس الکابانی)؛
ـ «صلیب و شمشیر» ولادیمیر سالاویئو و ویلهلم دوم در فضای شرقشناسی امپراتوری روسیه (آناتولی ویکتورویچ رئمنیوف)؛
ـ اسلامی‌سازی خیالی و ترس شرق‌شناسانه تجسم مسلمان (سافیا روزه شافی)؛
ـ مهاجران به خانه خود برگردند. در تفسیر فیلم «خارجی» (ایتالیا 2009) به کارگردانی مارکو تورکو (ایزابئللا فلیچی)؛
ـ ارزشگزاری دوباره اسلام نیچه: رهاورد شرق‌شناسی فلسفی (داستین ج. بؤرد)؛
ـ «دگرگونی» هاوایی فردریک کاپلستون (چاد ترینر)؛
ـ شرق در برابر غرب، آسیا در برابر اروپا: تقابل شرق‌شناسی و «برخورد تمدن‌ها» (دانیل مارتین مارکسکو)؛
ـ جنگ تمدن‌ها: یادداشت‌هایی در حاشیه سخنرانی برنارد لوئیس (ویتالی نائومکین)
گفتنی است که مقدمه این اثر مشترک از سوی سید جواد میری و ولادیمیر بابرونیکوف نگاشته شده است.
این اثر با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه از سوی مؤسسه انتشاراتی صدرا، در 440 صفحه منتشر شده است. لازم به ذکر است که طی مراسمی در حاشیه نمایشگاه نانفیکشن 2015، از این اثر نیز رونمایی شد.