بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"

1395 بهمن 06

سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است.

"تاریخ فرهنگی ایران معاصر" نوشته نعمت الله فاضلی که واقعیت ها و فرهنگ معاصر ایران را مورد تحلیل قرار میدهد و تصویر کلی مشخصی را در زمینه زندگی فرهنگی در ایران معاصر به خواننده منتقل مینماید.

به زودی کتاب های دیگری نیزاین مجموعه را کامل تر نموده و منبعی ارزشمند برای مخاطبین علاقه مند به موضوعات فلسفی روز میباشد تا بتوانند پاسخ کلیه سوالات خود را در این کتاب ها جستجو نمایند