بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته"

1395 مهر 06

سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است.

"تمدن اسلامی- تاریخ و مدرنیته" - مجموعه مقالاتی میباشد که در آنها، به بررسی  تمدن اسلامی از نظر هویت تاریخی، فرهنگی و ملی پرداخته شده است.

 

به زودی کتاب های دیگری نیزاین مجموعه را کامل تر نموده و منبعی ارزشمند برای مخاطبین علاقه مند به موضوعات فلسفی روز میباشد تا بتوانند پاسخ کلیه سوالات خود را در این کتاب ها جستجو نمایند