بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه و انتشار کتاب " نگرش های اسلامی در مطالعات زنان" از سری مذهب در جهان معاصر

1395 دی 11

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند در حوزه زن از نقطه نظرات اسلامی زیر نظر حمیدرضا آیت الهی میباشد که در آن مقالاتی از محققان ایرانی – مذهب شناسان، فیلسوفان، جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان در خصوص فمینیزم و تاثیرات آن بر جامعه آورده شده که اطلاعات بسیار مفیدی در آن به نگارش درآمده است. از این مجموعه کتاب ها و مجموعه مقالات دیگری نیز در ماه های آینده به چاپ خواهد رسید.