بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

ترجمه و انتشار کتاب "مسائل مهم تربیت در خانواده"

1395 بهمن 11

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند از نویسندگان و پزوهشگران ایرانی و اروپایی میباشد که به تربیت در خانواده پرداخته شده است و میتوان با نقطه نظرات گوناگون و جهت گیری های مختلف آشنا شد. ویراستاری علمی کتاب توسط رئیس ایزمایلوف- از امامان روسیه و رئیس مرکز اسلامی  کوثر انجام شده و توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است.

خانواده و تحکیم بنیان آن از نکات بسیار اساسی در زندگی هر فرد میباشد که بنیاد مطالعات اسلامی را بر آن داشت تا مجموعه ای از مقالات و کتاب های بسیار ارزنده ای را در این سری بگنجاند و نه تنها از قلم ایرانیان، بلکه از نقطه نظرات دیگر افراد و ملیت ها در این زمینه بهره جوید و بتواند منبع بسیار ارزمشندی را در اختیار خانواده ها قرار دهد.

 

کتاب حاضر در سری "مذهب در جهان معاصر" قرار گرفته و به زودی کتاب های دیگری از این سری به چاپ خواهد رسید.