بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

انتشار سری کتاب های شکرستان برای کودکان

1395 بهمن 11

مجموعه 10 جلدی کتاب های شکرستان، با تصاویر بسیار جذاب و قهرمانان جالب، حاوی قصه های بسیار شنیدنی از شهر شکرستان است. ازین مجموعه، تا کنون 4 جلد کتاب توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است که با استقبال زیادی از کودکان روس مواجه بود. خصوصا این کتاب ها که در نمایشگاه نان فیکشن 2016 نیز ارائه شد، توجه بسیاری را به خود جلب نمود. لازم به ذکر است که در این نمایشگاه، کتاب عمونوروز و 40 دزد در لیست بهترین کتاب ها در نمایشگاه قرار گرفت. از دیگر کتاب های این سری که تا کنون به چاپ رسیده است، میتوان به "پر جادویی"، "کک بهلول"، "گوش سفید، دم سیاه و دیگران" اشاره کرد. به زودی دو جلد دیگر این مجموعه به چاپ خواهد رسید.