بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

انتشار 4 جلد از سری 10 جلدی شاهنامه

1395 بهمن 11

سری 10 جلدی کتاب های شاهنامه، روایاتی از شاهنامه را با زبان کودکانه و تصاویری زیبا به تصویر میکشد. تاکنون ازین مجموعه، 4 جلد به نام «رستم و سهراب»،« اولین پادشاه جهان»، «اسب های رام نشدنی»، و «روزانه-دختر گندم»  توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است. این مجموعه کتاب ها، تاکنون با استقبال زیادی از خوانندگان روس مواجه بوده و علاقه مندان زیادی، منتظر چاپ جلدهای بعدی این مجموعه میباشند. چاپ چنین کتاب هایی، قدمی بزرگ برای آشنایی مردم روسیه با فرهنگ ایرانی  و روایات شاهنامه میباشد.