بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

ترجمه و انتشار "تفسیر سوره الفرقان"

1395 بهمن 11

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، کتاب "تفسیر سوره فرقان" محسن قرائتی را توسط انتشارات صدرا منتشر نمود. این کتاب که با زبانی زیبا آیات این سوره را تفسیر میکند، منبع روسی بسیار ارزشمندی برای اسلام شناسان، محققان قرآن و علاقه مندان در حوزه تفسیر ایات قرآنی میباشد. تفسیرقران و آیات قرآنی از دیدگاه های مختلف و مفسران گوناگون به تعمیق و فهم بیشتر آیات قرآنی کمک کرده و افتخار بزرگی برای بنیاد مطالعات اسلامی روسیه میباشد. پیش از این نیز، کتاب هایی از بنیاد در زمینه تفسیر سوره ها از جمله تفسیر سوره عنکبوت، و تفسیر سوره لقمان، تفسیر مفهومی قرآن و ... ارائه شده است.