بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

خاطر نازک گل

1396 ارديبهشت 28

کتاب خاطر نازک گل – پیرامون زندگی حضرت زهرا س تالیف حجت الاسلام حسین سیدی، ترجمه بوریس نوریک و ویراستاری علمی انار رمضانوف که با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و موسسه اسلامی کوثر توسط انتشارات صدرا به چاپ رسید. این کتاب، سومین جلد از سری اهل بیت پیامبر ص میباشد.