بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

"راه‌های شناخت فرهنگ عربی ـ اسلامی"

1396 شهریور 02

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با همکاری انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه، مجموعه مقالات نویسندگان تحت عنوان «منظوم و منثور: شیوه‌های شناخت فرهنگ عربی ـ اسلامی» را توسط انتشارات صدرا و خانه کتاب یاسکی منتشر نمود.

این مجموعه به ویراستاری علمی پروفسور آندره اسمیرنوف و نقد و نظارت پروفسور ایلشات ناصراف، میخائیل رئیسنر سامان یافته است و در زمینه موضوعات زبانی، ادبیات، فلسفه، تاریخ و موسیقی است.

این کتاب، جلد دهم از سری "اندیشه­ های فلسفی جهان اسلام" می‌باشد که در 736 صفحه به بررسی موضوعات فرهنگ عربی-اسلامی، وحدت و کثرت، کل و جزء، ماهیت مکانیزم­ها و رویه‌هایی که بر اساس این دسته‌بندی‌ها ساخته شده‌اند، پرداخته و گفتمان نظری روشنفکران مسلمان را سازماندهی نموده است.

این جلد، ادامه‌ای بر کتاب قبلی این سری تحت عنوان "مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی «منثور و منظوم: سازمان‌دهی راهبردی مفاهیم در فرهنگ اسلامی" منتشر شده در سال 2015 میباشد.