بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

جامعه علوی در نهج البلاغه

1396 مهر 10

کتاب «جامعه علوی در نهج البلاغه»، تالیف دکتر عبدالحسین خسروپناه، با ترجمه بوریس نوریک و محمدسلام ماخشولوف، ویراستاری علمی نوری ممدزاده و بوریس نوریک و با حمایت مرکز تحقیق و ترجمه اهل بیت، توسط انتشارات صدرا در 208صفحه به چاپ رسید.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015