بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

روابط متقابل ایران و آسیای مرکزی: ابعاد و چشم اندازها

1396 مهر 11

  کتاب «روابط ایران و آسیای مرکزی: ابعاد و چشم اندازها»، به قلم سفیر ایران در روسیه – دکتر مهدی سنایی توسط انتشارات صدرا و انتشارات «Петербургское востоковедение» در 320صفحه به چاپ رسید.