بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

اقتصاد اسلامی

1397 مرداد 26

این مجموعه شامل یازده مقاله با موضوع اقتصاد اسلامی است که توسط پژوهشگران ایرانی آقایان منذر کهف، سید حسین میر معزی، مهدی بنا رضوی ،سید محمد رضا امیری تهرانی ، سید احمد موثقی، حسین عیوضلو، رضا اکبریان، حمید رفیعی ، یدالله دادگر و  سید احسان خاندوزی تالیف گردیده است . بخش اول این کتاب  به بررسی اقتصاد اسلامی پرداخته و بخش دوم آن توصیف نظام مالی اسلامی است.

جاوید میرزایف،بوریس نوریک، چولپان حمیداوا،واسیلی ودووین مترجمان این اثر هستند.انتشارات صدرا این اثر را در 382 صفحه منتشر نموده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015