بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

علوم قرآنی

ترجمه روسی علوم قرآنی، اثر آیت الله محمدهادی معرفت

-2671 03

کتاب "علوم قرآنی" اثر آیت الله معرفت که توسط بنیاد مطالعات اسلامی به روسی ترجمه و در مسکو منتشر گردیده است. این اثر به عنوان یکی از ده اثر برتر شانزدهمین نمایشگاه نان فیکشن 2014 برگزیده شد.
بنیاد مطالعات اسلامی در راستای گسترش و نشر معارف قرآنی و تهیه متن درسی جهت مراکز آموزشی روسیه، اقدام به ترجمه و نشر "علوم قرآنی" به زبان روسی نموده است. این اثر یکی از پروژه‌های مشترکی است که در چارچوب همکاریهای علمی ـ انتشاراتی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، انجام گرفته است. نیز بنیاد مطالعات اسلامی این اثر را جهت استفاده به عنوان متن درسی، با همکاری دانشگاه اسلامی مسکو منتشر نمود است.