بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

انتشارات

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با همکاری انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، اقدام و ترجمه و انتشار جلد اول کتاب " آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن" توسط انتشارات صدرا نمود. کتاب حاضر، نخستین اثر تحقیقی مستقل درباره نگرش های تربیتی ابوحامد محمد غزالی (450 - 505 هـ . ق) در زبان فارسی است و در آن کوشش شده است از راه توصیف و تحلیل و ترکیب، و گاه نقد و تطبیق نگرش های تربیتی غزالی، گوشه هایی از دیدگاه های تربیتی وی شناسانده شود. مجموعه پنج جلدی آرای تربیتی دانشمندان مسلمان، مسیر تاریخی اندیشه‌های تربیتی…
این کتاب شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند از نویسندگان و پزوهشگران ایرانی و اروپایی میباشد که به تربیت در خانواده پرداخته شده است و میتوان با نقطه نظرات گوناگون و جهت گیری های مختلف آشنا شد. ویراستاری علمی کتاب توسط رئیس ایزمایلوف- از امامان روسیه و رئیس مرکز اسلامی کوثر انجام شده و توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است. خانواده و تحکیم بنیان آن از نکات بسیار اساسی در زندگی هر فرد میباشد که بنیاد مطالعات اسلامی را بر آن داشت تا مجموعه ای از مقالات و کتاب های بسیار ارزنده ای را در این سری بگنجاند و نه تنها…
بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، مجموعه مقالات گردآوری شده با موضوع "اسلام و مدرنیته" با ویراستاری علمی یوگنیا فرولوا و ترجمه گیبادولین، توسط انتشارات صدرا منتشر نمود. در این کتاب سعی شده تا موضوعیت اسلام و مدرینته و ارتباط آن با فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه های مدرن در خصوص اسلام در ایران و نقش آن مورد ارزیابی قرار میگیرد. این کتاب در سری مذهب در جهان معاصر قرار گرفته و به زودی از این مجموعه، کتاب های دیگری منتشر خواهد شد.
این کتاب شامل مجموعه مقالاتی ارزشمند در حوزه زن از نقطه نظرات اسلامی زیر نظر حمیدرضا آیت الهی میباشد که در آن مقالاتی از محققان ایرانی – مذهب شناسان، فیلسوفان، جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان در خصوص فمینیزم و تاثیرات آن بر جامعه آورده شده که اطلاعات بسیار مفیدی در آن به نگارش درآمده است. از این مجموعه کتاب ها و مجموعه مقالات دیگری نیز در ماه های آینده به چاپ خواهد رسید.
سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است. "روند تفکر در ایران"- مجموعه مقالاتی ارزشمند برای انعکاس ایده کلی ازجریانات روشنفکری در تاریخ معاصر ایران است. به زودی کتاب های دیگری نیزاین مجموعه را کامل تر نموده و منبعی…
سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است. "تمدن اسلامی- تاریخ و مدرنیته" - مجموعه مقالاتی میباشد که در آنها، به بررسی تمدن اسلامی از نظر هویت تاریخی، فرهنگی و ملی پرداخته شده است. به زودی کتاب های دیگری…
سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است. "تاریخ فرهنگی ایران معاصر" نوشته نعمت الله فاضلی که واقعیت ها و فرهنگ معاصر ایران را مورد تحلیل قرار میدهد و تصویر کلی مشخصی را در زمینه زندگی فرهنگی در ایران…
سری «مباحث فلسفی روز» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «دانشگاه دوستی ملل» توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده، تا کنون شامل 4 کتاب "اسلام هراسی"، "تاریخ فرهنگی ایران معاصر"، "تمدن اسلامی-تاریخ و مدرنیته" و "روند تفکر در ایران" که اخیرا به چاپ رسیده است، میباشد. ویراستاری علمی این کتاب ها توسط دکتر میثم الجنابی، رئیس بخش علمی مرکز مطالعات عربی دانشگاه دوستی ملل انجام شده است. درکتاب "اسلام هراسی" که مجموعه ای از مقالات علمی نویسندگان میباشد، به بررسی ریشه های اسلام هراسی و دلایل آن از نقطه نظرات گوناکون میپردازد و برای جلوگیری ازاین روند فکری…