بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

انتشارات

کتاب "علوم قرآنی" اثر آیت الله معرفت که توسط بنیاد مطالعات اسلامی به روسی ترجمه و در مسکو منتشر گردیده است. این اثر به عنوان یکی از ده اثر برتر شانزدهمین نمایشگاه نان فیکشن 2014 برگزیده شد.بنیاد مطالعات اسلامی در راستای گسترش و نشر معارف قرآنی و تهیه متن درسی جهت مراکز آموزشی روسیه، اقدام به ترجمه و نشر "علوم قرآنی" به زبان روسی نموده است. این اثر یکی از پروژه‌های مشترکی است که در چارچوب همکاریهای علمی ـ انتشاراتی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، انجام گرفته است. نیز بنیاد مطالعات…
ترجمه روسی مجموعه 20 جلدی «احسن القصص» با موضوع داستانهای قرآنی، اثر کمال السید از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه منتشر شده است. این اثر با طراحی و چاپی نفیس در یک مجلد بزرگ برای رده سنی نوجوانان به زیور طبع آراسته شده است. ترجمه این اثر توسط دکتر آناستازیا یژوا و س. آ. پتروف صورت گرفته است. دکتر ایرینا تایراوا به عنوان ویراستار علمی، او. س. راودانیس به عنوان ویراستاری فنی اثر بوده اند. نقاش تابلوهای نفیس اثر خانم آننا مارگونووا؛ ناظر صفحه آرایی هنری، یوری زاخارکین و ناظر پروژه یوگنیا یاکووینکو بوده است. این اثر به سفارش بنیاد…