بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

درباره ما

آدرس دفتر بنیاد :روسیه - مسکو - خیابان کارووی وال ساختمان 7 بلوک 1 طبقه دوم Address: Koroviy Val st., 7, of. 1a, Moscow, 119049 ایمیل : islamfond@gmail.com تلفن : Телефон: +7 (499) 230-02-78. فاکس…
«بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» که فعالیت خود را از سال 2007 آغاز نموده است ، همکاری مستمر علمی با موسسات آموزشی-پژوهشی روسی و غیر روس، دانشگاه ها و مراکز علمی داشته و در حال حاضر…