بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

معرفی انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا: گروه تاریخ کشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه

1396 ارديبهشت 20

گروه تاریخ کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه در سال 1944 در بخش شرقی دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی مسکو تأسیس گردید. بتدریج بخش شرقی به طور کامل به انستیتوی زبان­های شرقی (انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا) دانشگاه دولتی مسکو وارد شد. در حال حاضر، در این گروه متخصصین تاریخ کشورهای عرب، ترکیه، ایران، افغانستان مشغول به کار هستند. یکی از وظایف اصلی این گروه تربیت شرق­شناسان مجرب، توسعه مطالعات علمی در خصوص مسائل مهم تاریخ و تأمین کتابها و جزوات درسی است. در این گروه مسائل تکامل ساختار اجتماعی، فرآیندهای ایدئولوژیک و تغییرات اجتماعی و سیاسی در منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. از سال 1994 تا به حال، پروفسور میخائیل مییر ریاست گروه را بر عهده دارد (از سال 1994 تا 2013 – مدیر انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا و از سال 2013 تا حال – رئیس انستیتوی مذکور).

بخش های اصلی پژوهش­های علمی و تخصصی برای دانشجویان، شامل دوره زمانی از عصر باستان تا معاصر است. کارمندان گروه در فعالیت علمی خود هم به مسائل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی وهم به مسائل فرهنگی خاور نزدیک و خاور میانه و آفریقای شمالی، از جمله کشورهای عرب، اسرائیل، ترکیه، ایران و افغانستان اهمیت میدهند.

کارمندان و اساتید گروه، طی دهه های گذشته بر اساس تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از منابع تاریخی محلی، غربی و روسی، موفق به ایجاد یک سلسله زمینه های کلیدی برای تحقیقات علمی شدند که در چارچوب آن، مطالعات سازنده ای که شامل بخش گسترده ای از تاریخ اجتماعی- اقتصادی، سیاسی، معنوی – فرهنگی است، تشکیل شد.

مطالعات درباره تاریخ اجتماعی و اقتصادی:

• زندگی روزمره و فرهنگ مادی

• مسائل زمینداری

• تاریخ شهر، توسعه صنایع دستی و تجارت

• ساختارهای اقتصاد خاور نزدیک

مطالعات درباره تاریخ سیاسی و اجتماعی:

• دولت شرقی و مراحل رشد آن

• تاریخ نهادهای دولتی و قوانین

• ساختارهای اجتماعی شهر و روستا

• فرهنگ سیاسی سنتی

• روابط بین المللی و فعالیت های سیاسی

مطالعات درباره تاریخ و فرهنگ معنوی:

• ویژگی های تمدن اسلامی

• تاریخ نهادهای مذهبی در خاور نزدیک

• ذهنیت سنتی و توسعه تفکر اجتماعی

• مدرن سازی و جنبش های ملی

 

ترجمه به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

منبع: سایت رسمی انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا

مشخصات تماس

رئیس گروه – پروفسور میخائیل سِرافیمُویچ مِیِر

ایمیل: mideast@iaas.msu.ru 

تلفن: +7 (495) 629-74-42

آخرین ویرایش در 1396 بهمن 18