بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

پژوهشگاه

روسيه از سنت‌هاي ديرينه خاروشناسي و از جمله مطالعه انديشه فلسفي مشرق اسلامي برخوردار است. هدف از اين بررسي، معرفي مطالعات در زمينه عرب‌شناسي تاريخي ـ فلسفي در روسيه بعد از فروپاشي شوروي (دهه 1990…
جمهوری اوستیای شمالی ـ آلانیا، ترکیبی از ملل مختلف است؛ بر اساس سرشماری سال 2002، اغلب مردم این جمهوری از نژاد اوستیایی هستند (63 درصد). بعد از اوستیایی‌ها، بیشترین جمعیت به ترتیب به اقوام اسلاو…
ما از اسلام در مسکو چه می‌دانیم؟ برخی مسکو را شهر هزار کلیسا می‌دانند. برخی بر این باورند که آغاز تاریخ اسلام در مسکو به حدود 100 تا 200 سال پیش برمی‌گردد. همچنین سوالات متعددی…